MyRight – Framtiden är utstakad med en ny ordförande

Göran Alfredsson ordförande

Göran Alfredsson, nyvald ordförande för MyRight

Igår den 27 april hade MyRight som är funktionshinderrörelsens organisation för internationellt utvecklingsarbete årsmöte. Organisationens framtid har diskuterats de senaste åren efter att SIDA ändrade förutsättningarna för det fortsatta arbetet. Ett skarpt förslag kommer att presenteras vid årskiftet 2016/2017. På årsmötet fattades det beslut om framtiden och en ny ordförande valdes.

Efter en viss diskussion togs det ett inriktningsbeslut att från 2018 ska det internationella arbetet ske genom ett PCO-avtal med Forum Syd. Forum Syd är den största organisationen som förmedlar biståndsmedel till ideella organisationer som vill bedriva internationellt utvecklingsarbete inom mänskliga rättigheter. Fortfarande finns det många frågor som måste besvaras hur det internationella arbetet ska bedrivas och medlemsorganisationernas som DHR roll i det fortsatta arbetet.

Till ny ordförande för MyRight valdes Göran Alfredsson. Göran kommer från Sveriges Dövas förbund och har lång erfarenhet av internationellt arbete och suttit många år i MyRights styrelse. Senaste som kassaförvaltare och DHR har hela tiden haft ett bra samarbete med Göran och vi önskar lycka till. Avgående ordförande Tiina Nummi-Södergren har nyligen påbörjat en anställning som MyRights generalsekreterare.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev