När politiken sätter en prislapp på våra rättigheter

Den tredje december uppmärksammades den internationella funktionshinderdagen på olika sätt. DHR fick tillsammans med Lika Unika möjlighet att ge ut en bilaga i Dagens samhälle där man har som utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson skriver en ledare i denna bilaga.

Så här skriver Rasmus Isaksson:

Allt snävare bedömningar av Försäkringskassan då det gäller rätten till personlig assistans, kommuner som drar in parkeringstillstånd till personer med nedsatt rörelseförmåga, personer med behov av ledsagning nekas denna – det är några exempel på den verklighet många personer med nedsatt rörelseförmåga upplever idag.

Då man frågar ansvariga politiker hur detta kan ske får man till svar att lagarna som styr insatserna och stöden inte har ändrats och att politikerna självklart värnar om alla människors möjlighet till delaktighet. Ändå finns det allt för många bevis som tyder på motsatsen.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att politiken har börjat sätta en prislapp på våra rättigheter. Tydligast blir detta inom den personliga assistansen där det politiska budskapet är att man måste dämpa kostnadsutvecklingen. Som en följd av detta har bedömningarna skärpts och ny rättspraxis drivits fram som i vissa fall helt fråntagit människor sin rätt till assistans.

Nu är det dags att ändra på detta. Politiker och tjänstemän på alla nivåer måste stå upp för de rättigheter som finns nedtecknade i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade redan 2008.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

>> Läs hela bilagan här: Tillgänglighet, delaktighet & arbete (öppnas som PDF).

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev