Nu blygs man inte ens…

Man börjar alltså tala klartext på ett sätt vi tidigare bara anade att man tyckte bakom stängda dörrar, d v s att det finns för mycket krångliga regler – inte minst om tillgängligheten som fördyrar och försenar byggandet av t ex studentlägenheter.

De studentbostäder stiftelsen AF bostäder ansökte till Boverket om dispens från plan och byggförordningen för att få bygga var i en första etapp ett "experiment" med 22 lägenheter och i en andra etapp med 40-60 stycken.

Man ville bygga små lägenheter med låg hyra, låg energiförbrukning men som resulterade i en obefintlig tillgänglighet och användbarhet.
Boverket sa nej bland annat med hänvisning till att bostäderna inte uppfyller kraven om tillgänglighet och användbarhet.
Boverket menade också att vill man uppföra experimentbostäder så ska man kunna göra själva experimentet så att tillgänglighet och användbarhet bör ingå som en variabel.
 
AF bostäder överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö. För att få dispens måste det föreligga särskilda skäl, men också att byggnationen inte medför oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet, samt att det får ske endast i enstaka fall.
Domstolen tyckte att ovanstående skäl var uppfyllda för etapp ett. 

AF bostäder får alltså bygga 22 lägenheter som inte uppfyller kraven på tillgänglighet och användbarhet.
Vill de bygga fler måste de begära dispens igen.

-Domen är mycket glädjande. Vi har vågat tänka i nya banor och domstolen har gett oss klartecken att gå vidare med vårt experiment att ta fram studentlägenheter till överkomliga hyror, säger AF Bostäders vd Rolf Svensson i ett pressmeddelande.

Hur DHR kommer att agera i ärendet är inte helt klart i skrivande stund, ATT vi kommer göra det är helt klart.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev