Ny styrelse och nytt verksamhetsprogram

Den nya förbundsstyrelsen, från vänster: Jihad Menhem, Lars-Göran Wadén, Sylvia Gozdek, ordf Rasmus Isaksson, Annelie Arnesdotter, Mika Ihanus, Stefan Sundqvist. Foto: Albert Martinsson, Funktionshinderpolitik

På förbundsmötets tredje och sista dag valdes en ny förbundsstyrelse som ska leda organisationen de kommande tre åren. Rasmus Isaksson omvaldes till förbundsordförande och styrelsen består av ytterligare 6 ledamöter.

Mötet antog även ett nytt verksamhetsprogram och följande rättighetspolitiska prioriteringar:

  • Personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt liknande insatser inom Socialtjänstlagen (SOL)
  • Universell utformning (tillgänglighet och användbarhet)
  • Jämlik och jämställd hälsa

Verksamhetsprogrammet i sin helhet går att läsa här.

Under förhandlingarna uppdaterades även stadgarna och och motionsbehandlingen slutfördes.

Förbundet vill tacka alla ombud, gäster och funktionärer för tre bra genomförda dagar!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev