Nya lag gällande personlig assistans


Riksdagen beslutade nyligen om ett par förändringar när det gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortat LSS som gäller från den 1 april.

Förändringar är små men har betydelse i det korta perspektivet för de som har personlig assistans idag. de nya lagförslagen kom till efter intensivt påverkansarbete av DHR och hela funktionshinderrörelsen. Den nya lagen gör ingen skillnad för de som redan fått sin assistans indragen eller för de som ansöker om assistans för första gången. DHR krävde att lagförslaget skulle vara mer långtgående och alla våra synpunkter kan du läsa på länken.

Remissyttrande avseende vissa förslag om personlig assistans

Det viktigaste nyheterna:

Det ska inte görs några tvåårsomprövningarna av assistansersättning. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till assistans när den minskat pga väsentligt ändrade förhållanden. Regeringen har dock sagt att de vill återinföra tvåårsomprövningarna igen efter LSS-utredningen är klar.

Tid ska kunna beviljas under följande förutsättningar:
– assistenten behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.

– assistenten behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.

– assistenten behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Hela lagändringen kan du läsa i proposition 2017/18:178 – Vissa förslag om personlig assistans

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev