Nya stadgar efter förbundsmötet

Nu är de nya stadgarna publicerade på hemsidan och möjliga att ladda ner. Förbundsmötet beslutade att omedelbart justera stadgan i sin helhet och av den anledningen börjar de gälla direkt efter beslutet på mötet.

Det finns nyheter i stadgan som berör avdelningarna eller distrikten/regionerna. Bland de större nyheterna är att förbundsstyrelsen måste godkänna avyttringar som är större än 1 prisbasbelopp som avdelningarna beslutar om, distrikt med förenklat arbetssätt ska själva föreslå revisorer och antal ombud till distrikts/region bestäms den 31 december istället för 31 oktober. Alla nyheter går att läsa i dokumenten nedan:

Stadgar för förbund

Stadgar för distrikt/region

Stadgar för avdelning

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev