Nytt projekt – Funka utan skam

Allmänna arvsfonden har beviljat Assyriska riksförbundet i Sverige medel för ett tvåårigt projekt ”Funka utan skam” för att bryta tabun och ge empowerment till personer med utländsk bakgrund med funktionsnedsättning. DHR är en av samarbetspartnerna.

Projektet vänder sig till svensk-assyrier och andra med funktionsnedsättning och genom aktiviteter ska de som deltar i projektet få möjlighet till självstärkning, bearbetning av den enskildes och familjens förhållningssätt till funktionsnedsättning och en mer accepterande syn på personer med funktionsnedsättning inom målgruppen svensk-assyrier i Sverige.

I mellanöstern och andra delar av världen är synen på personer med funktionsnedsättning många gånger kopplat till skam och tabun medan den svenska funktionshinderrörelsen står sig stark och har bidragit till att personer med funktionsnedsättning syns och hörs i samhället på ett annat sätt. Därför är Assyriska Riksförbundet glada över att ha med DHR som en av samarbetspartnerna i projektet då de kan tillföra unik kompetens inom ämnet som vi saknar i vår organisation säger Gabriel Keryakos, ledamot i Assyriska riksförbundet.

”För oss är det en ära att få vara en del i detta viktiga projekt. Det är en win-win situation för en organisation som DHR, då vi jobbar med rättighetsfrågor för personer med funktionsnedsättning. Genom projektet blir vi samtidigt bättre på att bemöta och stötta personer med utländsk härkomst” kommenterar vår förbundsordförande Rasmus Isaksson.

Projektet inriktar sig på tre geografiska områden; Södertälje, Göteborg och Jönköping. Genom projektet ska man ha nätverksträffar, helgkurser samt sommarläger. Syftet med projektet är att personer ska få större kunskap om sina rättigheter och möjligheter i samhället samt att assyriska personer med funktionsnedsättning ska stärkas.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev