Öppet brev från DHR till partiledarna – Ta ert ansvar och rädda den personlig assistansen!

Stefan Löfven
Jan Björklund
Ebba Busch Thor
Gustav Fridolin
Ulf Kristersson
Isabella Lövin
Annie Lööf
Jonas Sjöstedt

Vem av er partiledare har personlig assistans och behöver svara på hur många timmar i veckan som går till att handla, laga och äta mat? Eller hur många minuter varje toalettbesök tar? Hur många av er partiledare kan uppge hur mycket tid till kulturutbyte som används? Eller tycker att ni ska behöva svara på frågan om hur ofta ni umgås med vänner eller släkt? Ingen annan människa än den som behöver personlig assistans behöver svara på dessa frågor ställda av Försäkringskassan.

Försäkringskassan gick den 20 oktober ut med en varning till regeringen om konsekvenserna av en dom gällande ”andra personliga behov” i Högsta förvaltningsrätten. Utifrån hur myndigheten bedömer insatser av personlig assistans, är Försäkringskassans tolkning av domen att många fler kommer att förlora sin assistans. Och domen kommer ”att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”.

Varje vecka förlorar någon människa sin assistans och därmed sin frihet och självbestämmande över sitt egna liv, ett liv som ter sig självklart för er och de flesta andra. Men för oss blir inte livet en helhet i mötet med en handläggare på Försäkringskassan. Då blir vårt liv indelat i aktiviteter som räknas i timmar och minuter. Fragmenteringen, inte bara av grundläggande behov utan även andra personliga behov, har kommit att bli absurd.

I samhällsdebatten har den personliga assistansen alltför mycket kommit att bli en fråga om omsorg. Men DHRs perspektiv är att den personliga assistansen handlar om rättigheten att vara människa. Utan kompromisser.

Personlig assistans är helt nödvändig för att många av oss ska få våra grundläggande behov i livet tillgodosedda, som kläder på kroppen och mat i magen. Men inte bara det – personlig assistans handlar om rättigheter som ger möjligheter. Möjlighet att röra sig fritt när och var en vill. Möjligheten att följa med sin älskade hem på natten. Möjligheten att hänga med på AW efter jobbet. Möjligheten att hämta barn på förskolan och äta hämtpizza tillsammans. Möjligheten att få vara en människa. Helt enkelt.

Därför uppmanar vi er som partiledare att ta ert ansvar. Ni säger ju alla att ni vill behålla och utveckla den personliga assistansen. Visa det, då! Vi kan inte längre vänta på en utredning som kommer att presentera sitt förslag någon gång efter valet 2018. Det är hög tid för er som politiker att agera!

Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev