Oro över att fler får aktivitetsersättning

Antalet personer med aktivitetsersättning har ökat med 50 procent på tio år. DHR oroas över utvecklingen.

Förra året hade 38 000 personer under 30 år aktivitetsersättning. Det är en ökning med 50 procent på tio år, visar siffror som SVT Nyheter begärt ut från Försäkringskassan. År 2006 hade 25 000 personer aktivitetsersättning.

I takt med att kraven i arbetslivet ökar har antalet personer med aktivitetsersättning blivit fler, sade Hans Goine, filosofie doktor i hälsovetenskap vid Uppsala Universitet, i ett inslag i Aktuellt på onsdagen.

– Under de senare decennierna har det blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden för unga med funktionshinder, sade Hans Goine.

Att ha nedsatt rörelseförmåga behöver inte ha något samband med arbetsförmåga. Men DHR ser med oro på utvecklingen.

DHR:s ordförande Rasmus Isaksson är starkt kritisk till hur aktivitetsersättningen fungerar. Aktivitetsersättningen, och de insatser som hör till den, hjälper inte människor närmare arbetslivet, anser han.

– Det här visar att aktivitetsersättningen inte bidrar till att unga kommer i arbete, säger Rasmus Isaksson.

En statlig utredning vill göra det möjligt att få sjukersättning redan från 19 års ålder, alltså den ålder då personer med nedsatt arbetsförmåga idag kan beviljas aktivitetsersättning. Personer med funktionsnedsättning riskerar att stämplas som icke arbetsföra, skrev DHR i ett remissvar nyligen. Läs mer om DHR:s remissvar.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev