På hjärtedagen bidrar Swedbank Humanfonden med 266 213 kronor

Idag på hjärtedagen kom det glada beskedet av Swedbank att sparare i Humanfonden som valt DHR som förmånstagare bidrog med hela 266 213 kronor under 2018.

Swedbank och DHR har under många år haft ett bra samarbete kring Humanfonden. Humanfond är en ideell fond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har ett relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Fonden tar inte ut någon avgift och 2 % av avkastningen går till den organisationen spararen har valt som förmånstagare.

Vill du investera hållbart och samtidigt vill stödja DHR arbete är Humanfonden ett bra alternativ. Du kan starta ditt sparande här och glöm inte att välja DHR som förmånstagare.


Om DHR
DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Vår vision är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt samhälle där varje människa ses som en tillgång. Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp som endast intresserar sig för sina egna villkor.

Där finns barn, unga, gamla, män, kvinnor, studerande, yrkesverksamma, arbetslösa, hbtq-personer, nyanlända – ja, helt enkelt ett genomsnitt av oss som bor i Sverige. Då våra rättigheter skapar möjligheter för både oss och andra, deltar DHR därför gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla, bli medlem

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev