På måndag fyller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tio år, ett jubileum under mörka moln

Den 14 januari 2009 trädde Konventionen om rättigheter för personer med en funktionsnedsättning ikraft i Sverige. En konvention som till dagsdatum är ratificerad av 177 stycken länder. Tanken med konventionen är att i 50 artiklar främja, skydda och säkerställa så att personer med funktionsnedsättning får full och lika tillgång till mänskliga rättigheter. Det rör sig om allt från grundläggande principer till specifika artiklar som bland annat rör rätten till jämlik hälsa, tillgänglighet och leva ett självständigt liv.

Sverige ratificerade och undertecknade konventionen så snart som det var möjligt. DHR tyckte då att det var bra att Sverige var snabba att skriva under konventionen. Det fanns också inom funktionshinderrörelsen vissa förhoppningar om att konventionen skulle kunna förbättra rättigheterna för alla med en funktionsnedsättning.

Dock har Sverige inte levt upp till konventionen. Tydligaste brottet mot konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är LSS-utredningens förslag som presenterades i veckan. Utredningens förslag går helt emot vad som står i artikeln om möjligheten att leva ett självständigt liv. DHR har tidigare skickat ett brev till FN om situationen för personlig assistans i Sverige.

Av den anledningen väljer DHR att inte fira 10 år med konventionen. Istället är vi medarrangörer till en temadag om personlig assistans Bosse Råd och Stöd anordnar.

– Tragiskt att vi ska behöva tjata på beslutfattare att leva upp på konventionen. Det är upp till bevis och visa att konventionen verkligen betyder något. Det genom att se till att människor med personlig assistans verkligen kan leva ett liv som alla andra, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

LSS-utredningens förslag visar att den övervakningsmekanismen av konventionerna som Sverige har förbundit sig att inrätta måste förverkligas snartast. Sverige trovärdighet i frågan om mänskliga rättigheter minskas när regeringen själva inte lever upp till sina egna åttaganden.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev