Pågående debatt: Inkludering i skolan är avgörande för barns framtid

Stor brun skollbyggnad byggd början av 1900-talet

Senaste veckorna har DHR tillsammans med andra förbunden inom funktionshinderrörelsen debatterat vikten av inkludering i samhället för person med en funktionsnedsättning.

Den första debattartikel som publicerades den 28 april med rubriken ”Alla barn är olika, därför behövs inkludering” lyfte fram betydelsens av inkludering i skolan för barnens framtida möjligheter. Inkludering av elever i skolan har tydligt stöd i skollagen, FN-konventionen och Agenda 2030.

Den andra debattartikeln som publicerades den 31 maj med rubriken ”Skolan klarar inte att ge alla barn det stöd de behöver”. Förutom inkludering lyfte artikeln hur avgörande universell utformning är för elever och alla medborgare.

Debatten har förts i Dagens Samhälle efter Jan Björklund, partiledare för Liberalerna hade förespråkat särbehandling av barn med funktionsnedsättning. Det var inte bara Jan Björklund som tyckte att särbehandling och det går att strunta i FN-konventioner bland annat Expressens ledarsida är för särbehandling framför inkludering.

Tycker du inkludering och vårt arbete med FN-konventionen och Agenda 2030 är viktigt. Stöd vårt arbete genom att bli medlem på dhr.se/bli-medlem

Print Friendly, PDF & Email

Publicerat: 2018-06-01 | Text: DHR