Påverka DHRs framtid, svara på undersökningen

Spetsen av en penna som kryssar i boxar på ett papper

År 2016 skapades en arbetsgrupp i DHR som kallas Framtidsgruppen, de ska redovisa sitt resultat på förbundsmötet 2020. Syftet är att titta på utmaningarna DHR står inför och målet är att komma med förslag på åtgärder som förbundet kan jobba vidare med

För att få veta hur medlemmarna ser på frågan om vem som kan ha förtroendeuppdrag i förbundets olika delar genomför gruppen just nu en enkätundersökning.

Har det någon betydelse om företrädaren har nedsatt rörelseförmåga? Eller är vårt mål viktigare? Oavsett vad du själv tycker finns det nästan alltid argument för motsatsen. Därför är en del i kartläggningen att kunna förstå de argument som finns, både för och emot.

Undersökningen omfattar tre frågor som tagits fram av Oskar Krantz, forskare på Malmö universitet.

Svaren analyseras och sammanställs i en rapport där argumenten är det centrala. Rapporten kommer varken innehålla procent eller statistik. Det kallas för en kvalitativ studie. En sådan görs när det gäller komplexa frågor med ett antal olika sätt att se på någonting.

Det är frivilligt att medverka. Samtliga svar behandlas konfidentiellt. Alla namn på personer tas bort innan texten går vidare för analys. Undersökningen följer etiska regelverk för forskning.

Länk till undersökningen

Frågor? Kontakta Ken Gammelgård [email protected] eller 08-685 80 30

Print Friendly, PDF & Email

Publicerat: 2018-05-31 | Text: DHR