Positiv med stoppade omprövningar, mycket annat oklart

Idag presenterade ansvarig minister Åsa Regnér ett åtgärdspaket när det gäller den statliga assistansen. Den stora nyheten var att omprövningen av rätten till personlig assistans som görs av Försäkringskassan, stoppas fram till den pågående LSS-utredningen har lagt fram sitt förslag nästa höst.

DHR är positiva till att omprövningarna tillfälligt stoppas. Under en längre tid har omprövningarna skapat stor osäkerhet och gjort att många har förlorat sin assistans. En oro som berättigat ökade efter Högsta Förvaltningsdomstolens dom tidigare i år. Tillsammans med Försäkringskassans tolkning av domen hade gjort så att tusentals människor skulle få indragen assistans.

Fortfarande är mycket oklart när det gäller det tillfälliga stoppet av omprövningarna. Förslaget planeras att läggas av regeringen runt jul och träda ikraft kort därefter. När det gäller de som har en pågående omprövning eller har en planerad omprövning hänvisade Åsa Regnér till Försäkringskassan på grund risken för ministerstyre. DHR kommer att skriva till Försäkringskassan inom kort med frågor vad som händer med de som har en pågående omprövning.

Ministern inledde annars pressträffen och pratade om hur mycket lagstiftningen kostar och vikten av kontroller. Trots att det har visat sig att ytterst få fuskar med assistansersättningen.

När det gäller Åsa Regnér tidigare presenterade lagförslag om att ändra lagen efter förvaltningsrättens dom presenterades inget mer förutom att förslaget presenteras för riksdagens i december.

Det tredje förslaget som presenterades var att kommunerna blir skyldig att informera personer som får indragen eller avslag på sin ansökan om personlig assistans kring deras rättigheter enligt LSS. Det lagförslaget föreslås träda ikraft från och med 1 juli 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev