Pressmeddelande: DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

DHR välkomnar skärpningen av det tillägg i diskrimineringslagen, om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, som började gälla fr.o.m. 1 januari 2015. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslår att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet mot otillgänglighet i diskrimineringslagen.

– Det är ett stort steg framåt om undantaget tas bort. Det är bra att regeringen nu vill stärka skyddet mot diskriminering gällande bristande tillgänglighet, säger Rasmus Isaksson, ordförande för DHR

2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Företag med färre än tio anställda har hittills undantagits från bestämmelserna. Hit hör 89 procent av alla hotell och restauranger och 93 procent av företag som bedriver hälso- och sjukvård. I praktiken har undantaget gjort lagen tandlös.

­– Men det är svårt att värdera hur stor betydelse förslaget från Alice Bah Kuhnke får, eftersom det finns ännu fler undantag i diskrimineringslagen vad gäller bristande tillgänglighet, säger Rasmus Isaksson.

Hit hör kravet på en varaktig relation mellan verksamhetsutövaren och individen. Detta krav anser DHR vara orimligt eftersom vi inte kan få en varaktig relation med en verksamhet som utestänger genom att de exempelvis bedriver verksamhet i otillgängliga lokaler.

DHR har länge kämpat för att otillgänglighet ska bli en del av diskrimineringslagen. Förbundet demonstrerade varje torsdag utanför regeringskansliet under flera år för en lagändring. Och kampen har fortsatt för att få bort undantaget om företag med färre än 10 anställda.

– Lagskärpningen visar att DHR:s rättighetspolitiska arbete har gett effekt, säger Rasmus Isaksson.

DHR har också drivit det första fallet om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet till domstol. Förbundet har stämt länstrafiken i Gävleborg för diskriminering och fallet tas upp efter sommaren i tingsrätten i Gävle. Förhandlingen handlar om DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén som nekades att åka buss till sin bror eftersom chauffören inte hade utbildning att använda bussens trapplift. Fallet anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO, men DO lade efter lång tids utredning ned anmälan.

Kontakt och frågor

Rasmus Isaksson, förbundsordförande 070-508 80 29, [email protected]
Erika Wermeling, press 070-795 67 87, [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev