Pressmeddelande: Mitt i Bostadskrisen – ny allians för tillgänglighet

Ett nytt samarbete ser ljuset i årets upplaga av Almedalsveckan. Fem olika organisationer går samman för att driva krav på tillgänglighet. När nu staten, kommuner och företag kraftsamlar för att bygga många bostäder på kort tid kan ideella organisationer bidra med erfarenheter i den samhällsutmaning som bostadsbristen är.

Måndag den 4 juli arrangerar vi Tillgänglighetsarenan: sex seminarier och ett mingel på temat tillgängligt boende.

– Eftersom många nya bostäder ska byggas finns stor möjlighet att öka andelen tillgängliga bostäder. Samtidigt finns risken att arbetet för tillgänglighet bromsas, i den felaktiga tron att bostäder kan byggas snabbare och billigare utan krav på tillgänglighet. Det blir tvärtom dyrare att strunta i tillgängligheten, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR.

– Alla ska kunna bo och leva sitt liv utan onödiga hinder. Därför är det avgörande med tillgängliga bostäder. Särskilt viktigt är det för barnfamiljer, äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga och vänner, säger Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna.

På Tillgänglighetsarenan ges exempel på snabba och kostnadseffektiva byggen av tillgängliga bostäder. Riksdagsledamöter och myndighetschefer beskriver hur de ska säkerställa bostäder för alla. Experter visar kostnaderna för otillgängliga bostäder.

Plats: Tillgänglighetsarenan, Klosterbrunnsgatan 5, Visby
Tid: måndag 4 juli, 8.00–16.00 (mingel 16.00-19.00)

Bakom Tillgänglighetsarenan står:

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet
Hissförbundet
SPF Seniorerna
Parasport Sverige

För mer information kontakta:
Fredrik Canerstam, pressekreterare, DHR, 070-306 80 37, [email protected]

Martin Engman, samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna, 072-250 06 15, [email protected]

Följ oss på Facebook @tillgänglighetsarenan och Twitter #tillgänglighet

Om arrangörerna:

DHR är en idéburen organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

SPF Seniorerna är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension och är politiskt och religiöst obunden. SPF Seniorerna har idag närmare 270 000 medlemmar över hela landet.

Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds Universitet producerar forskningsresultat av hög relevans för samhället i stort, genom att understödja utvecklingen av stödjande miljöer för det hälsosamma åldrandet. CASE utgör en forskningsmiljö där framtidens äldreforskare får den träning som krävs för att kunna utveckla och omsätta forskningsbaserade, praktiska strategier till stödjande miljöer inom olika samhällssektorer.

Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics.

Hissförbundet är den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev