PTS ska tillsätta råd för öka den digitala delaktigheten

Regeringen har uppdragit åt Post- och telestyrelsen (PTS) att inrätta användarråd. Syftet med användarråden är att öka kunskapen om aktuella behov och hinder för personer med olika slag av funktionsnedsättning, att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till it, elektronisk kommunikation och elektroniska tjänster på lika villkor som andra samt att identifiera relevanta åtgärder för att öka den digitala delaktigheten.

DHR tycker det är bra att regeringen uppdrar till PTS att tillsätta ett användarråd för ökad digital delaktighet. För alla samhällstjänster är digitraliserade i någon form, både när det gäller privat och offentlig sektor. Då är det viktigt att personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda tjänsterna fullt ut. Oavsett om det handlar om kommunikationstjänster, välfärdsteknik, det smarta hemmet eller transportlösningar som självkörande bilar.

I slutet av 2017 tillskrev DHR näringsdepartementet om vikten av ökad digital delaktighet. Det går att se att regeringen har tagit intryck av våra synpunkter i frågan.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev