Rapport från en blogg

När nu DHRs nätverk för arbetsmarknadsfrågor har börjat komma igång får vi in historier från olika håll om hur det kan gå till när personer med nedsatt rörelseförmåga vänder sig till Arbetsförmedlingen. Genom en av deltagarna, Tobias, fick vi en länk till en blogg. Läs och upprörs med oss den genom att klicka här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev