Rapport från kurs om personlig assistans och hemtjänst i Linköping

Wenche Willumsen gav en presentation som innehöll information om:
LSS – personlig assistans
    •    Förändringarna 1 juli 2013
    •    Översyn av ersättningen – utredningsdirektiv
    •    Regeringens budget 2014
    •    SoS förslag till allmänt råd om grundläggande kunskaper hos personal
Hemtjänst/personlig service
    •    Socialtjänstlagen – SoL
    •    Projekt personlig service
    •    Lag om valfrihet – LOV

Under och efter Wenches föredragning diskuterades kring:
Vad kan vi göra?
    •    Samla erfarenheter från assistans-och hemtjänstberättigade för påverkan
    •    Samla erfarenheter av LOV – fungerar det som vi vill?
    •    Motverka återgång till att vi blir vårdobjekt igen
    •    Hävda självbestämmanderätten
    •    Valfrihet – för vem?

Distriktet planerar för ett framtida möte med avdelningarna där ovanstående frågeställningar kan fortsätta att diskuteras och strategier för agerande kan planeras.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev