Rasmus Isaksson: Under december jobbar jag hemifrån

Av hälsoskäl ställer jag in alla mina möten som kräver närvaro på plats under december. I några fall kan min representation ersättas av styrelsen, i första hand vice ordförande Åsa Puide, eller kanslipersonal.

Jag kommer dock även fortsättningsvis utföra mitt uppdrag som förbundsordförande och avser att fullfölja mina åtaganden efter bästa förmåga. Endast möten som kräver fysisk närvaro är berörda.

Jag ber om visad respekt för att jag i övrigt inte har någon ytterligare information att ge rörande mitt hälsotillstånd annat än på mina egna initiativ och att jag vill att förbundets och medlemmars fokus istället ska, som alltid, ligga på ett gemensamt och kraftfullt påverkansarbete.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev