Rasmus Isaksson: Vi vill värna om den mångfald av assistansverksamheter som finns idag

För att även företag ska vara intresserade att driva assistansverksamhet måste det vara tillåtet att denna verksamhet ska kunna gå med vinst, säger förbundsordförande Rasmus Isaksson i en intervju på DHRs tidning Funktionshinderpolitiks webbplats.

Uttalandet kommer med anledning av att regeringen och vänsterpartiet presenterat direktiven till den utredning som ska se över hur vinstnivåerna ska begränsas för företag verksamma inom vård, skola och omsorg, inkluderande även personlig assistans. Samtidigt är Rasmus Isaksson noga med att påpeka att DHR anser att skattemedel som är avsedda att gå till personlig assistans inte ska gå till bonusar, stora aktieutdelningar, trivselpengar eller annat som inte är nödvändigt för att åstadkomma en god personlig assistans enligt lagens intentioner.

> Läs hela intervjun här

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev