Rasmus Isakssons tal på förbundsmötet


Här i talet i dess helhet.

"Jag vill börja med att tacka för förtroendet.    


Det här stort för en kille från Eslöv – känt som Sveriges tråkigaste stad. I en låt av Curt och Majken ( eller som de egentligen heter Eva Rydberg och Östen Warnebring) lyder en mening ”Jag glömmer aldrig den påsken då det nästan brann i pressbyråkiosken”. Då kanske ni förstår…

Jag vill att ni ska veta att jag likställer det här minst lika högt som mina paralympiska brons och mitt VM-brons i kälkhockey. Med rötter i Förbundet Unga Rörelsehindrade blev jag engagerad i DHR genom det internationella arbetet. Kanske är det när jag ser utmaningarna i andra länder som jag inser vilka otroliga förutsättningar jag har att genom t.ex. DHR påverka frågor som är så avgörande för min egen delaktighet i samhället. 

I DHR har vi en tillgänglighetspolicy som säger att vi inte deltager i otillgängliga sammanhang. Vi går heller inte in sidoingångar eller bakvägar. Under hela högstadiet fick jag gå in genom specialingång på baksidan av skolbyggnaden. Jag accepterade detta och ska i ärlighetens namn inte påstå att jag reflekterade speciellt mycket över det men nu gör jag det. Jag inser först nu att jag var välkommen men inte väntad.

Det är också först nu som jag förstår hur dåligt det här var för mitt sociala liv. Att gå upp för trappan kanske tog en minut om man gick långsamt och hade normalstarka ben. Men under tiden hade mina klasskamrater redan hunnit berätta för varandra allt som hänt kvällen innan och gjort upp planer för vad de skulle göra efter skolan.

Det var också på det viset att denna bakdörr var låst och jag var tvungen att använda nyckel. När jag tänker tillbaka på det så känns det lite konstigt att jag varje morgon under tre år, tre år av min obligatoriska skolgång, möttes av en låst dörr.

Ofta får jag höra otillgängligheten försvaras genom att ”andra rullstolsanvändare låtit sig bäras upp för trappan eller gå in genom sidoingången”. Det får mig att inse att när vi går med på otillgängliga alternativ så medverkar vi till att dessa barriärer för delaktighet upprätthålls. Därför kommer jag stå fast vid denna policy.

Som flera företrädare för andra organisationer har sagt under de här dagarna så är det viktigt att vi jobbar tillsammans i de frågor där vi tycker lika. Torsdagsaktionen måste få fortsätta så länge den behövs och jag kommer personligen vara där så mycket jag kan. 

Efter 90 år ser vi att DHR fortfarande behövs och gör nytta.  Idag ser vi flera exempel på hur mänskliga rättigheter förhandlas bort när kortsiktiga ekonomiska vinster anses viktigare. Ibland har våra mänskliga rättigheter degraderats till att benämnas som en ”behjärtansvärd fråga”.

Jag anser att det är viktigt att vi tar ställning mot all form av diskriminering – även sådan diskriminering som inte direkt påverkar personer med nedsatt rörelseförmåga. Diskriminering beror i grunden på samma sak oavsett vem som drabbas av den. Det är när den rådande normen är för smal och utestänger människor – oavsett olikhet. Vi blir allltså inte diskriminerade för att vi har en rörelsenedsättning utan för att den rådande normen är för smal eller otillåtande. Just därför är det viktigt att motverka diskriminering oavsett vem den drabbar.

Under de gångna fyra åren i förbundsstyrelsen har jag engagerat mig för etiska frågor. Jag är med i en av förbundets ideologiska filmer – den om aktiv dödshjälp och rätten till liv. Detta ser jag också hör samman med rätten till ett liv med kvalitet. I detta ligger allt som DHR arbetar med: t.ex. tillgänglighet och delaktighet, arbete, mångfald – att alla måste få finnas till, personlig assistans och hjälpmedel.


Jag är inte nöjd som det är idag. När vi snart går in i 2014 borde samhället varit mycket längre framme, i både tanke och handling, när det gäller att se alla människor som en resurs. Men jag är hoppfull. Därför vill jag avsluta med att citera en astronom (som jag tyvärr inte kommer ihåg vad han heter): ”Tidsresor är inte bara möjliga – de är ett faktum!  Men vi kan bara röra oss framåt i tiden.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev