Regeringen föreslår höjt tak för lönebidraget

Höstbudgeten släpps senare denna månad och redan nu börjar man från regeringens sida presentera olika typer av satsningar ur budgeten. I ett pressmeddelande igår fick vi veta att man kommer höja taket för lönebidrag stegvis, till runt 20 000 kr (/mån) år 2020 från runt 17 000 kr (/mån), så att stödet får samma nivå som övriga liknande insatser.

Det förhöjda aktivitetsstödet ska enligt budgeten fasas ut och det ska bli möjligt att låna pengar för att ta b-körkort – då för att etablera sig på arbetsmarknaden, framförallt i glesbygden.
DHR är positiva till de satsningar som nu görs inom arbetsmarknadsområdet.

Dock tror vi inte att enbart ett höjt lönebidrag är den enda eller främsta lösningen mot den höga arbetslösheten hos personer med nedsatt rörelseförmåga. Av den anledningen är vi också positiva till de uppdrag som Myndigheten För Delaktighet fått om att utreda diskriminering i arbetslivet och det ska bli intressant att följa flexjobbsutredning som DHR kommer vara med i.

– Vi ser positivt på regeringens förslag och hoppas det är en början på en större satsning för personer med funktionsnedsättning säger Åsa Lindqvist ledamot i förbundsstyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev