Regeringen lägger fram lagförslag senast 18 mars enligt propositionslista

Vi väntar naturligtvis med spänning på detta men är litet försiktiga med att ropa hej innan vi står med lagförslaget i handen.
– Det är glädjande att det nu kommer en proposition om att bristande tillgänglighet ska bli klassad som diskriminering, säger DHRS förbundsordförande Rasmus Isaksson. Jag tror att samarbetet mellan olika förbund inom funktionshinderrörelsen varit en stor bidragande faktor och inte minst Torsdagsaktionen. Nu återstår att se vad propositionen kommer att innehålla.

Läs bakgrunden till lagförslaget på SHTs webbplats.

Läs mer om hur Torsdagsaktionen arbetat med frågan de senaste åren.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev