Regeringen lägger fram proposition om att alla vallokaler måste vara tillgängliga

Demokratiminister Birgitta Ohlsson påpekar att det inte bara handlar om själva vallokalerna – omgivningen runt omkring måste också vara tillgänglig.
– Det här är ett viktigt steg för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter fullt ut, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR.

Läs mer på SvDs webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev