Regeringens budget 2018 – Ett blandat utfall

Regeringen presenterade idag budgeten för 2018, många av förslagen var kända sen tidigare. Några av förslagen som hade presenterats tidigare var bl.a. höjt tak för lönebidraget, höjt schablonbelopp för den statliga assistansersättningen, ökat garantibelopp för sjuk- och aktivitetsersättningen , större bostadstillägg och tandvårdsbidrag. Det är förslag som i varierande grad förbättrar våra medlemmars ekonomi och är positiva satsningar.

I budgeten finns det mindre uppmärksammade förslag som är värda att kommentera. Bilstödet är oförändrat i storlek och regeringen tror att det kommer att minska kommande åren. Anledningen till minskningen enligt oss är att Försäkringskassan tvingar sökande att köpa större och dyrare bilar än nödvändigt. Enligt regeringen ska fler saker på bilen även räknas som originalutrustning. Det medför att personer som har fått beviljat bilstöd aldrig kommer kunna använda det, för att de inte har råd med själva bilen. De som ändå har råd måste köra en mer miljöovänlig, mindre säker och framförallt onödigt dyr bil.

Regeringen planerar att utreda det skattefria frivårdsbidraget. DHR vill att alla som är i saknar ett arbete och har en funktionsnedsättning ska ha möjligheten att få friskvårdsbidrag på samma villkor som de med ett arbete. Idag skattar enbart 45 procent av personer med funktionsnedsättning sin hälsa är god. Frågan måste få en mycket högre prioritet i det fortsatta arbetet med jämlik hälsa.

Förutom att schablonen för assistansersättningen höjs med 1,5% flaggar regeringen för att antalet assistansberättigade kommer att minska under 2018. Det är en tydlig signal att det kommande regleringsbrevet till Försäkringskassan fortsättningsvis kommer vara negativt för alla som söker eller har personlig assistans idag.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev