Regeringsförklaring med konkreta budskap

riksdagshuset
I dag den 3 oktober höll den nyvalde statsministern Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Under valrörelsen uttryckte många att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet var oklara i vad de menade, och vad de ville med sin politik. Funktionshinderfrågor och funktionshinderpolitik gavs inte mycket uppmärksamhet i debatten innan valet. I regeringsförklaringen i dag fick våra frågor ett helt annat fokus.

Det var i regeringsförklaringen en mycket konkret Stefan Löfven som inledde med att nämna personer med funktionsnedsättning och säga att alla ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Löfven fortsatte och pratade om bättre rehabilitering, sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, möjlighet till flexjobb för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, slopad tidsgräns i sjukförsäkringen och att kooperativa verksamheter ska stärkas.

 

– Regeringsförklaringen innehöll glädjande ett tydligt funktionshinderperpektiv med många viktiga markeringar inom frågor som DHR jobbar hårt med. Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet är en sådan fråga säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR.

– Samtidigt hade jag känt mig tryggare om funktionsnedsättning också hade nämnts i samband med löftet att sluta hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsan är tio gånger sämre för personer med funktionsnedsättning än personer utan funktionsnedsättning.

Därför måste detta belysas tydligare under kommande mandatperioden forsätter Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev