Lite om personer med funktionsnedsättning i regeringsförklaringen

I dag den 21 januari 2019 höll statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring. Det efter en rekordlång regeringsbildning ur ett svenskt perspektiv. Det blev en regering efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. DHR har följande kommentarer till dagens regeringsförklaring:

– I överenskommelse mellan partierna var en av punkterna att den personliga assistansen ska säkerställas och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Det fanns även skrivelser i överenskommelsen att en ny assistansutredning ska tillsättas. Stefan Löfven tog upp att det ska vara möjligt att få assistans för matning och andning. Huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas under mandatperioden vilket var bra.

– När det gäller möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning nämndes det inte alls i regeringsförklaringen vilket är en stor besvikelse. Personer med funktionsnedsättning är en resurs som idag inte används i på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är mycket högre än för befolkningen i stort. Situationen för personer med funktionsnedsättning måste vara av högsta prioritet för den tillträdande arbetsmarknadsministern.

– Statsminister nämnde att bostadsbyggandet ska vara hållbart och alla ska ha en möjlighet att bo bra. Vi förutsätter att det betyder att tillgänglighetsreglerna inte förändras och att byggandet när det gäller universell utformning kommer att utvecklas kommande år.

– Folkhälsan är tio gånger sämre för personer med funktionsnedsättning än personer utan funktionsnedsättning. Hälsofrågan var nästan helt frånvarande förutom att rehabiliteringen ska utvecklas och att sjukskrivningar ska avslutas snabbare. För att en jämlik hälsa ska kunna uppnås behövs det en mer ambitiös politik på området än vad som presenterades idag.

– MR-institutionen nämndes vilket är bra men den borde varit på plats för många år sedan. Sverige har sen länge förbundit sig att inrätta en institution.

– Det var bra att statsministern tog upp personlig assistans men annars var det en besvikelse att personer med funktionsnedsättning verkar prioriteras så lågt av den nya regeringen. Varför tar inte Stefan Löfven chansen att ta ett större grepp på funktionspolitiken, säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR


Tycker du att vårt rättighetspolitisk arbete viktig, stöd oss genom att bli medlem i DHR, endast 150 kronor!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev