Regeringsförlust om diskriminering

Det främsta argumentet mot ett diskrimineringsförbud är att det, enligt en utredning från Statskontoret, skulle kosta många miljarder kronor att bygga om sådant som lokaler, stationer och bostäder så att de kan användas även av personer med funktionshinder.

– Ju längre man väntar, desto mer bygger man in problemen, säger Maria Johansson, ordförande för DHR, förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och fortsätter:
– Utifrån det jag tagit del av tycker jag det är mycket bra att arbetsmarknadsutskottet tagit tydlig ställning och sätter press på regeringen.
Vi kommer fortsätta med torsdagsaktionerna, vi ger oss inte. I dag har det gått 559 dagar. Hur lång tid ska det behöva ta att utreda en fråga som funnits på dagordningen sedan 22 år?

– Vi behöver ett tydligt politiskt ställningstagande för tillgänglighet och användbarhet, för Design för alla, innovation och investeringar som inkluderar och utgår från att människor är olika.

– Tyvärr ser vi att utvecklingen för den generella tillgängligheten går bakåt. nligt henne är det kortsiktigt tänkt och provocerande att hela tiden bara prata om, som det hävdas, de stora kostnaderna som ett hinder för att göra samhället mer tillgängligt för funktionshindrade, säger Maria Johansson.

Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP, välkomnar utslaget i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Avsikten är att sätta press, vi vill ha ett besked. Hur lång tid ska det egentligen ta att bereda en fråga, säger Pelle Kölhed, som så många torsdagar tidigare satt utanför regeringskansliet tillsammans med Maria Johansson för att väcka opinion för sina krav om tillgänglighet även för funktionshindrade.

De borgerliga regeringspartiernas förslag om att man bör vänta in regeringens pågående arbete i frågan röstades alltså ned.

Tomas Tobé, moderat och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, anser att oppositionspartierna agerar oansvarigt. Det oansvariga består i, enligt honom, att oppositionen begär att regeringen snabbt ska återkomma med ett lagförslag trots att de vet att kan kosta många miljarder kronor per år att bygga om för bättre tillgänglighet. Han hänvisar till en beräkning som Statskontoret gjort.

Med undantag för Vänsterpartiet har den övriga oppositionen inte anslagit några pengar till det i sina budgetförslag, enligt Tobé.

– Visst, det är dyrt, men i dag är många arbetsplatser i praktiken stängda för funktionshindrade samtidigt som arbetslösheten bland funktionshindrade är hög, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för V.

Ylva Johansson, vice ordförande (S) i utskottet, säger att det måste vara slut på regeringens dragande i långbänk.

– De lovar, men det kommer inget, säger hon och anser inte att den tidigare S-regeringen och samarbetspartierna V och MP har någon skuld i att det finns brister i tillgänglighet.

Det var S-regeringen som beställde den utredning 2006 som regeringen sedan gjort en ny upplaga av, men något lagförslag är inte på gång ännu.

Erik Ullenhag, integrationsminister (FP) som också har frågor om diskriminering på sitt bord, hänvisar till att frågan om bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering, bereds i regeringskansliet.

"Det är ingen hemlighet att jag och Folkpartiet anser att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och det är en av de frågor som diskuteras mellan allianspartierna för att förbättra tillgängligheten", skriver Ullenhag i en kommentar.
Läs också
Pressmeddelande från MP
Pressmeddelande från V
Uttalande från HSO

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev