Remissvar: Inflytandet över välfärden är avgörande

DHR har svarat på Finansdepartementets ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning”. Förbundet tar inte ställning till frågan om vinster inom välfärden. För DHR är det viktiga att våra medlemmar har ett avgörande inflytande över sina välfärdstjänster och att de håller hög kvalitet. Detta oavsett om välfärden som erbjuds drivs av staten/kommun/landsting eller en privat utövare.

Vi vill betona att när det gäller personlig assistans är det viktigt att ersättningen går just till assistans och inte andra ändamål såsom sponsring, reklam eller deltagande vid mässor.
Det är viktigt att assistansanvändarna själva får bestämma vad som är hög kvalitet och kvalitetskraven kan därför inte vara förutbestämda av varken det offentliga eller privata utövare. LSS måste innebära att personen själv har ett avgörande inflytande över hur assistansen sköts så att den anpassas efter individen.

Generellt är det positivt om det finns många utförare inom välfärden att välja på, oavsett vilken tjänst det är som erbjuds. Dock måste det finns stöd för personen när ett val ska göras som exempelvis ett kvalitetsindex eller oberoende rådgivning.

Länk till det fullständiga remissvaret.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev