Remissyttrande avseende promemoria om anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Näringsdepartementet skickade ut en promemoria på remiss där det föreslås ändringar i plan- och byggförordningen som syftar till att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för Migrationsverkets mottagande av asylsökande. Här är DHRs remissyttrande.

Vi skriver bland annat:

“DHR anser att bygga på det sätt som föreslås i promemorian, både strider mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i längden är onödigt kostsamt. Att göra avkall på tillgänglighet och användbarhet är aldrig lönsamt.”

Till Fria Tidningar säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson:
– [Har man] nedsatt rörelseförmåga är det viktigt att man får en viss standard. Många kan till exempel inte sova på golvet, och man behöver tillgängliga badrum och toaletter.

>> Läs hela remissvaret som PDF här

>> Läs promemorian på Näringsdepartementets webbplats

>> Läs artikeln om personer med funktionsnedsättning på flykt på Fria Tidningars webbplats

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev