Remissyttrande avseende slutbetänkandet av FunkA-utredningen

Saxat: Sammanfattningsvis anser DHR att de bästa förslagen från de två betänkanden av FunkA-utredningen föreslås i detta slutbetänkande (Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor). Flera av förslagen gällande arbetshjälpmedel ställer vi oss positiva till. En av DHRs viktigaste frågor inom arbetsmarknadsfrågan är rätten till arbetshjälpmedel. Att processen för att få ett arbetshjälpmedel kan påbörjas tidigare och utan ålderstak ser vi som viktiga förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad.

Läs hela beredningen här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev