Remissyttrande: Investeringsstöd för anordnande av nyabostäder

I somras gick regeringen ut med att man ska satsa 3,2 miljarder på att bygga små, klimatsmarta och billiga hyresrätter. DHR kan inte nog understryka vikten av att det som byggs är användbart och tillgängligt.

I motionen står bland annat: ”Förslaget innehåller inga villkor eller regler som särskilt påverkar barn eller personer med funktionsnedsättning.” Det kan tyckas att så är fallet, men till saken hör, att det än idag byggs bostäder som ej uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet, trots omfattande regelverk.

>> Läs hela yttrandet som PDF

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev