Resultatet av myndigheters samverkan – tydligare regler för ersättningar

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vill förbättra sin samverkan genom att i förordningar tydliggöra vilka olika ersättningar som går att kombinera. Som deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program har det inte varit lätt att hålla isär olika ersättningar vad konsekvenserna kan bli när dessa kombineras med varandra.

Med dagens system kan man till exempel ha rehabiliteringsersättning och aktivitetsstöd samtidigt. Detta gör att man använder sjukpenningsdagar enligt rehabkedjan, samtidigt som man använder arbetslöshetsförsäkringsdagar. Det saknas idag också samordningsregler mellan rehabiliteringsersättning och utvecklingsersättning.

Man vill från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan renodla ersättningssystemen och på det sättet göra det enklare för både privatpersoner och för handläggare som jobbar med ersättningarna.

DHR ser positivt på ett tydligare system där man lättare kan se vilken eller vilka ersättningar som kan användas men vi ser också en fara då ersättningen för personen blir mindre då man inte kan kombinera två ersättningar efter det att ett maxtak nåtts.

Läs hela förslaget på Försäkringskassans webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev