Risk för lång väntan och felaktiga bedömningar

Två stora högar med pappersdokument

Ärenden riskerar att bli liggande

SVT rapporterar nu på morgonen om att personalomsättningen inom socialtjänsten fortsätter att öka. Tung arbetsbelastning anges som den huvudsakliga anledningen till att det är svårare att båda anställa och behålla sina socialsekreterare.

Det visar fackförbundet Visions enkätundersökning bland 400 socialchefer runt om i landet.

Personalsituationen märks nu också allt tydligare inom kommunernas biståndsbedömning av hemtjänst och LSS, skriver SVT på sin hemsida.

– Risken, som jag ser det, är att handläggningstiderna blir längre vilket gör att verkställandet av insatsen för den enskilde fördröjs, säger DHRs förbundsordförande Rasmus Isaksson.

– Även rättssäkerheten påverkas då den enskilde kan få träffa många olika handläggare. En stor personalomsättning kan tyda på en stressig arbetssituation vilket i sin tur i sig kan påverka bedömningarna men även risken för att handläggarna inte har tillräcklig erfarenhet inom området, säger Rasmus Isaksson.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev