Risk stämplas som icke arbetsför

Personer med funktionsnedsättning riskerar att stämplas som icke arbetsföra, skriver DHR i ett remissvar på utredningen Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Utredningen vill göra det möjligt att få sjukersättning redan från 19 års ålder. Idag är åldersgränsen 30 år. Dessförinnan kan personer med nedsatt arbetsförmåga beviljas aktivitetsersättning.

De nya reglerna är tänkta att öka tryggheten för personer med så omfattande funktionsnedsättningar att det är osannolikt att de någonsin kommer att kunna arbeta, enligt utredningen.

”Många personer med nedsatt rörelseförmåga kan arbeta om bara rätt förutsättningar ges. DHR ser en fara med att fel personer blir föremål för hel sjukersättning. Därför måste reglerna för vilka som är aktuella för hel sjukersättning vara mycket tydliga.”

”Det är också viktigt att den handläggare som ska fatta beslut om hel sjukersättning har kunskap att fatta beslut som är väl underbyggda. Med beslut som är väl underbyggda minskar risken för fördomar, kränkningar och diskriminering”, skriver DHR i remissvaret.

DHR menar också att det måste gå att leva på en hel sjukersättning. Idag är sjukersättningen är fattigdomsfälla. Sjukersättningen borde öka i takt med löneökningen i kollektivavtalen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev