Rödgröna vill bygga ett tillgängligt Sverige…

Så mycket mycket mer än så finns inte i den Regeringspattform 2011-2014 som S, MP och V i dag presenterat.


Det är jättebra och ett oerhört viktigt steg att man faktiskt tar ställning för en förstärkning av diskrimineringslagstiftningen när det gäller frågan om tillgänglighet.
Man konstaterar att en stark lagstiftning mot diskriminering ger ett verktyg för att människor med funktionsnedsättning i större utsträckning blir delaktiga i samhälls- och arbetslivet. Helt rätt! 


Dock finns  här en mening som tar udden av budskapet och jag kan enbart spekulera i hur denna mening varit förutsättningen för att V och MP skulle få med frågan över huvudtaget. Meningen jag syftar på lyder: Vi avser att noggrant belysa kostnadsaspekterna av genomförandet av en sådan lagstiftning.


Jag har inga bevis för att det är S som i denna konstellation bromsar, men då MP hade med frågan i sitt eget valmanifest och då Vs partiledare Lars Ohly i olika sammanhang framfört samma budskap, nu senast i SHT, håller jag det för troligt.
Drar där parallellen till Alliansen, där C och FP hade med kravet i sina respektive valmanifest och KDs företrädare och för samordningen av handikappolitiken ansvarig minister Maria Larsson vid olika tillfällen framfört budksapet samtidigt som M hela tiden återkommit till kostnaderna.
Även de rödgröna ser jobben som en stor valfråga och med den utgångspunkten är det mycket anmärkningsvärt att man inte, vare sig i den gemensamma plattformen eller i de enskilda tydligare lyfter fram personer med funktionsnedsättning som resurs på arbetsmarknaden eller talar om hur man vill förändra.
Maria Johansson
förbundsordförande

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev