FN:s specialrapportör: Det finns ingen ursäkt för funktionshinderpolitiken i Sverige

Sverige, som länge varit ett föredöme i jämlikhetsfrågor och ett av de länder med bästa välfärdssystemen i världen, har ingen ursäkt att bedriva en dålig funktionshinderpolitik. Det säger Catalina Devandas Aguilar, FN:s specialrapportör i funktionshinderfrågor.

Under ett möte på DHRs förbundskansli pratade vi med Catalina om hur personer med funktionsnedsättning har det i Sverige. Vi berättade om LSS-reformen och personlig assistans, om bilstöd, om arbetsmarknad – och om hatbrott.

catalina

Catalina reagerade starkt på det som hänt Zaccarias Göterheim Nilsson (läs mer om det här), och chockerades över att sådant pågick i Sverige. Som FN:s speciella rapportör vill Catalina samla in all information och alla berättelser om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning för att lyfta dem för regeringen i en framtida rapport.

Catalina har haft rollen sedan i december och ska besöka fler länder framöver.

– När det kommer till funktionshinderfrågor märker jag att det inte gör någon skillnad huruvida ett land har en i övrigt fungerande välfärd eller inte, säger Catalina. I ett land som Sverige finns det ingen ursäkt för att bedriva en undermålig funktionshinderpolitik. Det saknas fortfarande kunskap och engagemang på många områden. Som ett exempel är ett övergripande problem att ingen egentligen har definierat vad skälig anpassning innebär. Det är en av anledningarna är det viktigt att funktionshinderrörelsen arbetar med standardisering.

Catalina hoppas på ett samarbete mellan henne och den svenska funktionshinderrörelsen i framtiden, till exempel för att uppmärksamma hatbrott mot personer med funktionsnedsättning.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev