Så här utvecklas DHR som organisation

Ett par förändringar gjordes dock jämfört med ursprungsförslaget.

– Avdelningarna ska även fortsättningsvis tillhöra ett distrikt. Förslaget om frivillig anslutning till ett distrikt slopas.

– Avdelningar bedriver rättighetspolitik mot kommunerna, ordnar sociala aktiviteter och stöttar enskilda medlemmar. Distrikten som ska fortsätta samordna avdelningarna inom distriktet organisatoriskt, bedriva rättighetspolitik mot landstingen/regionerna och ordna utbildningar.

– Medlemsavgiften 2014-2015 kommer vara 300 kr för enskild medlem och 100 kr i familjeavgift som kan omfatta alla som är skriva på en adress utöver huvudmedlemmen. Utöver det till kommer en avdelningsavgift som varierar mellan 0-120 kronor. I de flesta fallen är den mellan 0-25 kr

– Första året betalar en medlem som har ett avdelningsmedlemskap 150 kronor varav 100 kr går till avdelningen och 50 kr till distriktet.

– Distrikten och avdelningarna kommer få 25 kr vardera per medlem i verksamhetsbidrag

– Förvaltning av en avdelning med begränsad verksamhet kan ske båda av en annan avdelning eller aktuellt distrikt.

Huvudpunkterna i DHRs nya organisation

– Förbundsstyrelsen kommer bestå av sju (7) ledamöter

– Möjligheten att välja ett riksmedlemskap direkt i förbundet, medlemsavgift 400 kr per år.

– Förbundsmöte vartannat år och 50 stycken ombud

– Alla medlemmar kan nomineras till ombud och röstning kan ske elektroniskt, via brev eller på medlemsmöte.

– De formella kraven på avdelningarna minskar, när det gäller styrelsens storlek, krav på protokoll och valberedning m.m.

En nyhet är de nationella nätverken som är öppna för alla medlemmar inom områdena arbetsmarknad/försörjning, påverkansarbete mot kommun/landsting, hjälpmedel/rehabiltering och ekonomiskt nytänkande.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev