Så ställer sig EU-valets toppkandidater till våra frågor – del 2

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vi ställde tre frågor till kandidaterna från de partier som idag har mandat i Europaparlamentet. Frågorna rörde tillgänglighet, den fria rörligheten och etiken.

För att göra det hanterbart skickades enkäten till de kandidater som bedömdes stå på valbar plats. Valbar plats definierades som dubbelt antal platser mot vad partiet har idag, förutom för Moderaterna och Socialdemokraterna där 50% fler mandat ansågs rimligt.

Vi kommer redovisa svaren fråga för fråga. Idag har turen kommit till fråga 2.

2. Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

Socialdemokraterna
svar för Marita Ulvskog plats 1,
Ja

Moderaterna
Gunnar Hökmark, plats 1:
Den och andra frågor som har med våra socialförsäkringssystem att göra är varje medlemsstats sak att besluta om och så vill jag att det förblir.

Folkpartiet
Marit Paulsen, plats 1:
Detta är först och främst en nationell fråga, jag vill inte att vi för upp för många detaljfrågor på EU-nivå.

Piratpartiet
Christian Engström, plats 1:
Den fria rörligheten är en av de allra bästa sakerna med EU,… … men sedan är det de enskilda länderna som sätter upp reglerna för socialförsäkringssystemen.

Miljöpartiet
Isabella Lövin, plats 1:
Ja, åtminstone när det gäller vistelse under kortare tid. Om man bosätter sig permanent i ett nytt land är det detta EU-landets regler som gäller…

Vänsterpartiet
Malin Björk plats 1,
[…] För närvarande kan man vistas i ett annat land inom EU/EES och behålla assistansersättningen under ett år. … … Återigen, miniminivåer i EU tenderar till att bli standard och därför är det viktigt för oss att ha så mycket information om förslaget som möjligt innan vi tar ställning.

Centerpartiet
Kent Johansson plats 1:
Vi måste hitta sätt så att olika länders social- och försäkringssystem kan umgås med varandra över gränserna.

Kristdemokraterna
Lars Adaktusson, plats 1:
Den svenska reformen med personlig assistans är mycket unik…  […] så är det svensk reglering som gäller för överskådlig tid.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev