Så ställer sig EU-valets toppkandidater till våra frågor – del 3

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vi ställde tre frågor till kandidaterna från de partier som idag har mandat i Europaparlamentet. Frågorna rörde tillgänglighet, den fria rörligheten och etiken.

3. Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

Socialdemokraterna
svar för Marita Ulvskog plats 1:
Nej, vi vill inte att Sverige ska införa dödshjälp. Vi anser heller inte att detta är något som ska införas och regleras på EU-nivå…

Moderaterna
Gunnar Hökmark, plats 1:
Liksom i det föregående fallet anser jag att denna fråga ska hanteras nationellt.

Folkpartiet
Marit Paulsen, plats 1:
Dödshjälp tillhör kategorin nationella frågor. Jag har länge kämpat för att djuren ska få en så anständig död som möjligt och detsamma har människan rätt till.

Piratpartiet
Christian Engström, plats 1:
Piratpartiet har inte tagit ställning till frågan om dödshjälp, men under alla omständigheter bör det inte vara en EU-fråga.

Miljöpartiet
Isabella Lövin, plats 1:
Detta bör vara en nationell fråga. Miljöpartiet har hittills inte tagit ställning till denna fråga, varken ja eller nej.

Vänsterpartiet
Malin Björk plats 1:
Dödshjälp eller inte är självklart frågor som det är upp till varje enskilt land att lagstifta om. Inte minst utifrån att det är en fråga som kräver breda diskussioner och ett brett folkligt stöd.

Centerpartiet
Kent Johansson plats 1:
Jag tycker inte att det är något vi ska bestämma om på EU-nivå. Jag är personligen emot idén om aktiv dödshjälp.

Kristdemokraterna
Lars Adaktusson, plats 1:
Jag anser att frågan om dödshjälp ska regleras på nationell nivå. Jag oroas av det stöd vi kan se för aktiv dödshjälp, nu senast i Belgien som sagt ja till att även barn, efter eget beslut, ska kunna ges aktiv dödshjälp.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev