Saknat tillstånd inte längre anledning för kommun att neka bostadsanpassning

Det är inte längre möjligt för en kommun att avslå en ansökan om bostadsanpassningbidrag för att det saknas tillstånd från hyresvärd eller bostadsrättsförening, meddelar Boverket. 

Det är efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som Boverket ändrat sina föreskrifter. Sökanden av bostadsanpassningsbidraget behöver inte heller återställa lägenheten vid flytt. Däremot gäller fortfarande hyreslagens och bostadsrättslagens bestämmelser om vilka anpassningar sökande får göra.

Läs mer på Boverkets webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev