Sammanfattning av assistansdebatten

Minister Åsa regner i riksdagens talarstol debatterande personlig assistans

Åsa Regner i dagens debatt om personlig assistans i riksdagen.

Idag fredagen den 28 oktober hölls det en debatt i riksdagen om regeringens uppdrag till Försäkringskassan att dra ner antal timmar när det gäller personlig assistans. Här är vår uppfattning efter debatten om partiernas åsikt i frågan.

DHRs egna linje är klar, partierna måste stå upp för de mänskliga rättigheter enligt FN konventioner Sverige har ratificerat. Inga av riksdagsledamöterna kan idag, om de vill följa konventionerna, stå bakom uppdraget till Försäkringskassan med sparkrav på personlig assistans. DHR kräver tillsammans med många andra förbund ett nödstopp för indragen assistans.

Partiernas uppfattning i debatten:

Socialdemokraterna (företräda av minister Åsa Regnér): Inga förändringar i uppdraget till Försäkringskassan. Det måste vara en långsiktig hållbar kostnadsutveckling för personlig assistans och stat och kommun ska arbeta tillsammans.

Moderaterna (företrädda av riksdagsledamot Cecilia Widegren): Nytt uppdrag till Försäkringskassan. Uppdraget ska fokus på nolltolerans mot brister i kvalitén och fusk.

Miljöpartiet (företrädda av riksdagsledamot Marco Venegas): Inga förändringar i uppdraget till Försäkringskassan. Familjer som har förlorat personlig assistans ska få hjälp av socialtjänstlagen.

Centerpartiet (företrädda av riksdagsledamot Per Lodenius): Inga kommentarer om uppdraget till Försäkringskassan. Värna individens valfrihet att styra över assistansen och LSS ska vara en tydlig rättighetslagstiftning.

Vänsterpartiet (företrädda av riksdagsledamot Maj Karlsson): Ta bort uppdraget till Försäkringskassan nu. Bromsa utvecklingen som nu pågår med indragen personlig assistans.

Liberalerna (företrädda av riksdagsledamot Jan Björklund): Ta bort uppdraget till Försäkringskassan nu. Kämpa för reformen som Liberalerna införde. Personer med funktionsnedsättning ska inte tillbaks till institutionerna.

Kristdemokraterna (företrädda av riksdagsledamot Emma Henriksson): Ta bort uppdraget till Försäkringskassan nu. Kostnaderna kan förklaras av ökade behov och behövs ökad kunskap och mer träffsäkra beslut.varje människa är en samhällsresurs.

– Personlig assistans är ett viktigt verktyg för att även personer med omfattande rörelsehinder ska kunna leva aktiva liv som de flesta andra när samhällets uppbyggnad brister. Den personliga assistansen anses så viktig vad gäller mänskliga rättigheter att den behandlas särskilt i FN konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger Åsa Puide, vice förbundsordförande i DHR

– Att regeringen bryter mot den bland annat när det gäller den personliga assistansen är något som FN har kritiserat fortsätter Åsa Puide.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev