Sämre levnadsvillkor utan att något händer

I Myndigheten för Delaktighets senaste rapport om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning målas det åter upp en dyster bild av verkligheten. För DHR som arbetar med frågorna dagligen är det ingen nyhet, för samtliga rapporter om levnadsvillkoren som myndigheten har släppts har beskrivit läget på likartat sätt.

Det börjar redan i skolåldern där det brister i stödinsatser och anpassningar till att barn och unga med funktionsnedsättning och av den anledningen avbryter de studier på gymnasienivå i högre utsträckning. Barn och unga är av den anledningen därmed kraftigt överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Det lyfts också fram att trots en flerårig högkonjunktur och brist på arbetskraft inom många yrken får personer med funktionsnedsättning inte några jobb. Det gäller särskilt de som har en nedsatt arbetsförmåga, anledningen till det enligt DHR är att arbetsgivaren ofta diskriminerar personer som har en funktionsnedsättning. Här behöver Diskrimineringsombudsmannen, arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden gör ett bra mycket bättre arbete för att motverka diskriminering. För trots att en lag mot diskriminering i arbetslivet har funnits i många år har få arbetsgivare fällts för diskriminering och få skadestånd betalats ut.

Rapporten lyfter i år särskilt fram som den stora ojämlikhet som råder när det gäller hälsan för personer med en funktionsnedsättning. Sjukvården idag har konkreta hinder som gör att personer trots behov undviker att uppsöka vård eller att göra förebyggande hälsokontroller, vilket är fullständigt oacceptabelt! Därför är tragiskt att Kommissionen för jämlik hälsa som presenterade sitt förslag i slutet av 2017 nästan helt saknade förslag som rör personer med en funktionsnedsättning.

– Varje år är det samma läsning, personer med en funktionsnedsättning för får allt sämre livsvillkor utan att något händer. Berörda myndigheter, alla kommuner och landsting måste få direktiv att ha ett funktionshinderperspektiv i all sin verksamhet säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev