Förändringar i ersättningar från Försäkringskassan

Från och med 1 januari sänktes prisbaslebeloppet till 44 300 kronor. Många ersättningar från Försäkringskassan grundar sig på prisbasbeloppet, som till exempel aktivitetsersättning, vårdbidrag och handikappersättning. Sänkningen av prisbasbeloppet betyder att dessa ersättningar påverkas.

>> Läs mer på Försäkringskassans webbplats
>> Här de nya beloppen (.PDF)

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev