Självkörande fordon – bli din egna chaufför

Slutet av förra veckan presenterades delbetänkandet “Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet”. Delbetänkandet är en första del av utredningen Självkörande fordon på väg, och handlar om försöksverksamhet för autonoma fordon.

Mycket i delbetänkandet handlar om det föraransvar som finns enligt internationella konventioner och EU-rätten. Försöksverksamheten ska behandlas i en ny lag och Transportstyrelsen ska ansvara för kontroll och prövning av försöksverksamheten. Organisationen som bedriver försöksverksamheten bär det rättsliga föraransvaret.

Enligt delbetänkandet ger självkörande och förarlösa fordon stora möjligheter för personer med funktionsnedsättning. DHR har uppmärksammat utredningen på frågor som, till exempel bilstöd och bilanpassning kopplat till de självkörande bilarna. Tillgängligheten och användbarheten i självkörande bussar – garanteras den om man behöver längre tid på sig att kliva på.

Det också är viktigt att man ser frågan om självkörande fordon i ett större perspektiv. Fler personer med nedsatt rörelseförmåga skulle ha möjlighet att ha bil och nya områden skulle kunna få kollektivtrafik. Ny teknologi ger naturligtvis nya möjligheter men det är viktigt att man också tittar på andra frågor som garanterar en tillgänglig och användbar kollektivtrafik för alla, till exempel gatumiljön till och från hållplatser och bussterminaler.

Direktlänk till betänkandet.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev