Självkörande fordon en framtidsfråga

Självkörande fordon kan vara en framtidsfråga för förare med nedsatt rörelseförmåga, skriver DHR i ett remissvar.

Regeringen har utrett vilka regler som krävs för att sjösätta ett försök med självkörande fordon. Det handlar både om personbilar och kollektivtrafik. Personer med nedsatt rörelseförmåga skulle kunna ha nytta av fordon som i olika utsträckning kan köras automatiskt, skriver DHR i remissvaret.

Därför är det viktigt att tekniken som utvecklas är kompatibel med bilanpassningar. Anpassningar som robotstyrda bakluckor får inte störa ut den automatstyrda bilens sensorer och kameror till exempel. Det skulle äventyra säkerheten för förare och passagerare.

Om fordon i kollektivtrafiken ska köras automatiskt är det av yttersta vikt att fordonen blir tillgängliga och användbara, påpekar DHR och ger ett antal exempel:

Kommer sensorer kunna känna av trottoarkanten och sänka fordonet till en bra nivå för på- och avstigning? Och hur gör man med de manuella ramper som av många kollektivtrafiksbolag måste fällas ut av en förare? Automatiserade ramper finns redan i andra länder och DHR förutsätter att dessa kommer användas.  

Enligt Sveriges transportpolitiska mål ska transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. DHR förutsätter att försöksverksamheten följer kraven på tillgänglighet.

Läs hela remissvaret

Remissvar Vägen till självkörande fordon

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev