Skarp kritik mot utredningen av parkeringstillstånd

I skrivelsen riktar vi stark kritik mot Transportstyrelsen för att de under utredningsarbetet inte tagit kontakt eller involverat funktionshinder- och brukarrörelsen, trots att kravet på och behovet av just detta nyligen var uppe för diskussion vid ett sammanträde i regeringens delegation för funktionshinderfrågor. I skrivelsen förkastar vi den rubricerade utredningen och påtalar behovet av att saken utreds av en opartisk instans som involverar funktionshinder- och brukarrörelsen. Läs vår skrivelse här.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev