SKL slår tillbaka DHRs kritik

Bakgrunden var att vi till DHRs förbundskansli fått ett flertal påringningar från medlemmar som kontaktats av sina kommunala handläggare kring de insatser medlemmen hade grundade på Lag om stöd och service, LSS. Signalerna handlade om att de kommunala handläggarna ville göra förändringar i pågående beslut med hänvisning till de ändringsförslag som utredningen LSS-kommittén presenterade i sitt slutbetänkande.
Upprepade gånger fick vi från DHRs förbundskansli understryka att det inte finns några beslutade förändringar ännu, att betänkandet presenterar förslag och att proposition ännu inte var skriven. Vi uppmanade våra medlemmar att hävda denna information och kunskap till de handläggare som var av annan mening. Samtidigt ville vi uppmärksamma SKL på detta felaktiga agerande från kommunala tjänstemän så att de via sina kontaktvägar kunde påtala för kommunerna vad som gäller.
Det svar vi nu nåtts av visar att SKL totalt negligerar de uppgifter vi lämnar och i det närmaste beskyller oss som organisation för att ljuga när de i sitt svar skriver: ”Vid Sveriges Kommuner och Landsting förutsätter vi att våra medlemmar följer gällande svensk lag.”

Vidare lägger de över allt ansvar på den enskilde kommunmedborgaren genom att fortsätta: ”Om det finns personer bland era medlemmar som inte upplever att så är fallet föreslår vi att han eller hon tar kontakt med aktuell tillsynsmyndighet.” Vi menar att SKL visst kunde agerat internt inom den egna organisationen med en klargörande skrivelse istället för att skriva ett kort, på gränsen till snorkigt brevsvar till oss.
DHR uppmanar alla – som utsätts för handläggning och beslut baserade på förslag sprungna ur LSS-kommittén slutbetänkande – att anmäla det till närmaste Länsstyrelse! Ännu är inga ändringar i LSS beslutade!

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev