Sök bidrag för att höja livskvalitén från Norrbacka-Eurgeniastiftelsen

Norrbacka-Eugeniastiftelsen beviljar bidrag till enskilda personer som har varaktig fysisk nedsatt rörelseförmåga. Bidraget ska användas till sådant som rörelsenedsättningen att göra, till exempel för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet. 

Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, till exempel till fordon, körkortsutbildning, anpassade möbler och hushållsmaskiner samt till merkostnader för studier. Bidrag till barn och ungdomar prioriteras.

Ansökningar om bidrag till utrustning för fritid och rekreation ges särskild prioritet. Stiftelsen beviljar inte bidrag till kostnader för rehabilitering, resor och läger för vuxna, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik, behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost, glasögon, kläder, skor, tv, kyl och frys, bildäck, reparationer och service.

Sista ansökningsdag för enskilda personer är den 31 mars varje år. Din avdelning eller distrikt kan också söka bidrag för att anordna rekreation- och fritidsverksamhet. Sista ansökningsdag för läger och rekreationsresor är den 31 november. Sista ansökningsdag för utrustning till tränings- och fritidsaktiviteter är den 15 november.

Läs mer på Norrbacka-Eugeniastiftelsens webbplats.

Print Friendly, PDF & Email

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev